1. bookVolume 43 (2017): Issue 1 (October 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

A System Approach for Optimizing of Parameters of the Proposed Maritime Container Port in Świnoujście

Published Online: 30 Apr 2018
Volume & Issue: Volume 43 (2017) - Issue 1 (October 2017)
Page range: 381 - 392
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents specially developed methods for optimizing of parameters of the proposed maritime container port in Świnoujście with planned transshipment capacity of 1.5-million TEU intended for handling container vessels up to 400m length. The methods have been developed based on a system approach for the proposed maritime waterways.

Keywords

[1] Brinkmann B. (2011): Operations systems of container terminals: a compendious overview. Handbook of terminal planning. Springer New York, 2011, pp. 25-39.10.1007/978-1-4419-8408-1_2Search in Google Scholar

[2] Docelowa zabudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2011).Search in Google Scholar

[3] Gucma S., Kotowska I., Ślączka W. (2016): „Wybór lokalizacji terminalu kontenerowego w Świnoujściu”, Inżynieria morska i geotechnika, Nr 6/2016; ISSN 0867-4299, str. 366-377.Search in Google Scholar

[4] Gucma S. i inni (2015): „Morskie drogi wodne. Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu”. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015, stron 551, ISBN 978-83-60584-51-4.Search in Google Scholar

[5] Gucma S., Ślączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8.Search in Google Scholar

[6] Koncepcja obsługi kontenerowców w Porcie Szczecin i Świnoujście w aspekcie realizacji celów strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do roku 2027: (Część I: Analiza nawigacyjna Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym Świnoujście i wybór optymalnej lokalizacji. − wykonawca AMSz). (Część II: Analiza techniczno-eksploatacyjna Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym Świnoujście. − wykonawca BIMOR). Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Ernst & Young. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2015).Search in Google Scholar

[7] Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigację i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Urząd Morski w Szczecinie. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2012).Search in Google Scholar

[8] SANDIA (2004): Guidance on Risk Analysis and Safety Implications of a Large Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water.Search in Google Scholar

[9] Wstępne oszacowanie parametrów technicznych północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu wraz z szacunkową kalkulacją kosztów. Praca naukowo – badawcza pod kierunkiem W. Ślączki zlecona przez ZPSS. Akademia Morska w Szczecinie (2015).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo