1. bookVolume 41 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Investigating the trends of average costs of corrective maintenance of public transport vehicles

Published Online: 01 Nov 2017
Volume & Issue: Volume 41 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 207 - 226
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This paper presents the results of the investigations of the trends of average costs incurred by manufacturers of public transport vehicles following the elimination of unplanned malfunctions under warranty. The developed research methodology utilizes a method of analysis of variance for validation of the following two hypotheses. The first hypothesis relates to the examination of the significance of differences between average costs of the elimination of a malfunction and the other relates to the examination of the significance of differences in the average number of malfunctions per single vehicle in the highlighted periods of operation. The hypotheses were conducted based on the operation data relating to the malfunctions of a fleet of trams used by a city transport operator.

Keywords

[1] Andrzejczak K., Selech J.: Kwantylowa analiza kosztów eksploatacji floty pojazdów transportu masowego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, 30 sierpnia – 2 września 2016 r. Arłamów.Search in Google Scholar

[2] Andrzejczak K.: Charakterystyki niezawodnościowe złożonych systemów odnawialnych. Materiały Szkoły Niezawodności – Metody utrzymania gotowości systemów. PAN, Szczyrk 2008, 16-28.Search in Google Scholar

[3] Andrzejczak K.: Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu. Rozprawy nr 496. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.Search in Google Scholar

[4] Durairaj, S.K., Ong S.K., Nee A.Y.C., Tan R.B.H. Evaluation of Life Cycle Cost Analysis Methodologies. Corporate Environmental Strategy 2002; 9(1): 30-39, http://dx.doi.org/10.1016/S1066-7938(01)00141-5.10.1016/S1066-7938(01)00141-5Open DOISearch in Google Scholar

[5] Jun, H.K. & Kim, J.H. 2007. Life cycle cost modelling for railway vehicle. Electrical Machines and Systems, ICEMS. International Conference on: IEEE. For rolling stocks. Computers & Industrial Engineering, CIE 2009. International Conference on IEEE, pp 1189-1191.Search in Google Scholar

[6] Młyńczak M. 2012. Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów technicznych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

[7] Niziński S., Żółtowski B.: Informatyczne systemy zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. MARKAR-B.Ż., Bydgoszcz 2001.Search in Google Scholar

[8] PN-EN 60300-3-3: Zarządzanie niezawodnością. Część 3-3. Przewodnik zastosowań – Szacowanie kosztu cyklu życia. 2006.Search in Google Scholar

[9] Projekt badawczy pt. „Wzrost efektywności funkcjonowania środków transportu publicznego w wyniku wdrożenia koncepcji LCC oraz RAMS zgodnych ze standardem IRIS opartych na zintegrowanym systemie informatycznym”, Nr PBS3/B6/30/2015.Search in Google Scholar

[10] Rymarz J., Niewczas A., Krzyżak A.: Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance. Maintenance and Reliability, vol. 18, No. 3, 2016, p. 373-378.10.17531/ein.2016.3.8Search in Google Scholar

[11] Rymarz J., Niewczas A., Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej, Problemy eksploatacyjne, nr 1/2012, s.79-85.Search in Google Scholar

[12] Strauss P. Metoda analizy kosztów całkowitych pojazdu w okresie jego użytkowania. Technika Transportu Szynowego 5/2000.Search in Google Scholar

[13] Nowakowski T: Problems of reliability modelling of multiple-phased systems. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 79-84Search in Google Scholar

[14] Szkoda M. Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Vol. 16, no. 3, 422—432. 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo