1. bookVolume 37 (2016): Issue 1 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Modelling and Simulation Characteristics of Starting System

Published Online: 27 Jul 2016
Volume & Issue: Volume 37 (2016) - Issue 1 (July 2016)
Page range: 277 - 296
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The main purpose of the work was to develop the analytical simulation model for the starting system and to verify it on the real object. The reliability analysis of the starting system connected with operating use of mechanical and electric elements has been carried out in the developed model. It was a novelty in the conducted examination to use the LabView software for the registration of electric signals (current and voltage) and mechanical ones (rotational speed and torque).

Keywords

[1] Dhillon B.S.: Reliability, Quality, and Safety for Engineers. CRC PRESS, 2005.10.1201/9780203006139Search in Google Scholar

[2] Drozd K.: Modelowanie charakterystyk rozrusznika do silnika wysokoprężnego z komorą wstępną o objętości skokowej Vss = 1800 cm3. Praca dyplomowa, Lublin 1994.Search in Google Scholar

[3] Dziubiński M. Plich M.: Modelowanie i symulacja stanów niezdatności układu zasilania elektrycznego pojazdu. XL Zimowa Szkoła Niezawodności „Niezawodność procesów i systemów technicznych“. Materiały XL Jubileuszowej Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2012, s.Search in Google Scholar

[4] Dziubiński M., Krasowski E.: Plizga K.: Analiza nadmiarowości w rozrusznikach samochodowych. XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności „Nadmiarowość w inżynierii i niezawodności“. Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Szczyrk 2004, s. 81-88.Search in Google Scholar

[5] Dziubiński M., Krasowski E.: Plizga K.: Metody rozpoznawania uszkodzeń rozruszników samochodowych. XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń“. Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Szczyrk 2005, s.106-117.Search in Google Scholar

[6] Dziubiński M., Ocioszyński J., Walusiak S.: Elektrotechnika i elektronika samochodowa. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999.Search in Google Scholar

[7] Filipczyk J., Łazarz B.: Obsługiwanie samochodów w aspekcie zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Redakcja Naukowa Mirosław Siergiejczyk, Problemy Utrzymania Systemów Technicznych, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 117-131.Search in Google Scholar

[8] Koziej E., Ocioszyński J.: Elektrotechnika samochodowa w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo Naukowo-Technicze, Warszawa 1991.Search in Google Scholar

[9] Osowski S.: Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[10] Tylicki H., Zółtowski B.: Urządzenia elektryczne pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Piła 2011.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo