1. bookVolume 36 (2015): Issue 1 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The risk analysis during production process of an innovative baby carriage with a bike function

Published Online: 16 Jun 2016
Volume & Issue: Volume 36 (2015) - Issue 1 (December 2015)
Page range: 175 - 186
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents the risk assesment of damages occurance in production stage of a babycarriage with a bike function. The analysis of risk is done by using the FMEA – Failure Made and Effect Analysis that is used in aviation and automotive industry. This way of innovative product assessment allows to evaluate the risk of defects and indicate the priorities of quality for key parts as well as the device.

Keywords

[1] Rychły – Lipińska A.:FMEA – analiza rodzajów błędów i ich skutków. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 11/2007, Koszalin 2007.Search in Google Scholar

[2] Kulińska E.: Metody analizy ryzyka w procesach logistycznych. Logistyka 2/2011. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i magazynowania, Poznań 2011.Search in Google Scholar

[3] Świderski A., Ocena skuteczności procesu projektowania technicznych środków transportu z wykorzystaniem metody FMEA, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 64 Transport. Warszawa 2008Search in Google Scholar

[4] Kulińska E., Dornfeld A.: Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja – Modelowanie - Zastosowanie., Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.Search in Google Scholar

[5] MIL-STD 1629A:1980: Procedure for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis.Search in Google Scholar

[6] Szkoda J., Świderski A.: Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, EIJ, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[7] Szkoda J., Kubicki A.: Wyznaczanie ryzyka wadliwości techniki wojskowej za pomocą metody FMEA, Mat. konferencyjne nt. Problemy eksploatacji techniki wojskowej. Kielce 2000.Search in Google Scholar

[8] Zdanowicz R., Kost G.: Wykorzystanie metody FMEA do poprawy jakości i produktów. Problemy jakości 07/2001.Search in Google Scholar

[9] Dokumentacja techniczno – użytkowa wózka dziecięcego z funkcją roweru – KoppyBaby.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo