1. bookVolume 35 (2015): Issue 1 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Concept Of Fuzzy Modeling Of Safety In Collective Water Supply Systems Using Bayesian Network

Published Online: 01 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 35 (2015) - Issue 1 (November 2015)
Page range: 119 - 126
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the use of fuzzy Bayesian network in safety modeling with regard to collective water supply system (CWSS). The theoretical basis of Bayesian networks and fuzzy modeling were presented. The paper presents failure events threatening the CWSS safety. The probability of the risk of lack of water supply to the city was designated. The model allows to determine the fuzzy probability of the risk at a given level.

Keywords

Słowa kluczowe:

[1] Bernardo J.M., Smith A.F.M.: Bayesian theory. Wiley, Chichester 1993.10.1002/9780470316870Search in Google Scholar

[2] Bishop C.M.: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, New York 2006.Search in Google Scholar

[3] Braglia M., Frosolini M., Montanari R.: Fuzzy criticality assessment model for failure modes and effects analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(4), 2003, s. 503-524.10.1108/02656710310468687Search in Google Scholar

[4] Brandowski A.: Bezpieczeństwo obiektu technicznego – pojęcia. Mat. XXXIV Zimowej Szkoły Niezawodności PAN „Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności. Wydawn. Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Szczyrk 2006, s. 54-59.Search in Google Scholar

[5] Christodoulous S., Charalambous C., Adamou A.: Rehabilitation and maintenance of water distribution network assets. Water Science and Technology, Water Supply, IWA Publishing, 8(2), 2008, s. 64-75.10.2166/ws.2008.066Search in Google Scholar

[6] Haimes Y.Y.: On the complex definition of risk: a systems-based approach. Risk Analysis, 29(12), 2009, s. 1647-165410.1111/j.1539-6924.2009.01310.x19948003Search in Google Scholar

[7] Kaczmarek Z.: Rozważania w sprawie ryzyka i niepewności. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 46-54.Search in Google Scholar

[8] Kleiner Y., Rajani B.B., Sadiq R.: Failure risk management of buried infrastructure using fuzzy-based techniques. Journal of Water Supply Research and Technology, Aqua, 55(2), 2006, s. 81-94.10.2166/aqua.2006.075Search in Google Scholar

[9] Rak J.: Selected problems of water supply safety. Environmental Protection Engineering, Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, 35, 2009, s. 29-35.Search in Google Scholar

[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 roku.Search in Google Scholar

[11] Sadiq R., Kleiner Y., Rajani B.: Water quality failures in distribution networks – risk analysis using fuzzy logic and evidential reasoning. Risk Analysis, 27(5), 2007, s. 1381-1394.10.1111/j.1539-6924.2007.00972.x18076503Search in Google Scholar

[12] Tchórzewska-Cieslak B.: Bayesian model of Urban water safety management. Global NEST Journal, Vol 16, No 4, pp 667-675, 2014.10.30955/gnj.001344Search in Google Scholar

[13] Tchórzewska-Cieślak B.: Matrix method for estimating the risk of failure in the collective water supply system using fuzzy logic. Environmental Protection Engineering, Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, 3 (37), s. 111-118, 2011.Search in Google Scholar

[14] Tchórzewska – Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.Search in Google Scholar

[15] Tchórzewska-Cieślak B.: Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej. Ochrona Środowiska, Wydawn. PZiTS O/Dolnośląski,1(33), 2011, s.35-41.Search in Google Scholar

[16] Tchórzewska-Cieśla B., Włoch A.: Method for risk assessment in water supply systems. Berlin 2006, s. 279-288.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo