1. bookVolume 35 (2015): Issue 1 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Use Of Fuzzy Set Theory In Exploitation Management Process On The Water Supply Network

Published Online: 01 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 35 (2015) - Issue 1 (November 2015)
Page range: 109 - 118
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Daily exploitation of the network, collected data base concerning the pipes failures and knowledge of employees forming the base of data using in effective failure removal process. The paper presents a methodology of assessment of technical condition of water pipes, based on ranking the failures and danger degree they present resulting the lack of water supply to the water consumers. Often decision making process take place under uncertainty conditions, therefore presented method is based on assessment of degree of danger pipe failure making by experts using fuzzy theory and fuzzy sets. In the paper a fuzzy graph including various types of failures causing lack of water supply was presented.

Keywords

Słowa kluczowe:

[1] Braglia M. Frosolini M., Montanari R., Fuzzy criticality assessment model for failure modes and effects analysis, International Journal of Quality & Reliability Management, 20(4)/2003, s. 503-524.10.1108/02656710310468687Search in Google Scholar

[2] Dubois D. Prade H., Fuzzy sets and systems: Theory and application, Academic Press, Nowy Jork, 1980.Search in Google Scholar

[3] Kacprzyk J., Zbiory rozmyte a analizie systemowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986.Search in Google Scholar

[4] Kluska J. Rak J., Wieczysty A., Możliwość zastosowań logiki rozmytej, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Gospodarka wodnościekowa w regionach rolniczo-przemysłowych”, Wydawnictwo Poltechniki Białostockiej, Białystok, 1999, s. 141-149.Search in Google Scholar

[5] Kwietniewski M. Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Studia z zakresu inżynierii nr 67, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, 2010.Search in Google Scholar

[6] Lee H. M., Applying fuzzy set theory to evaluate the rate of aggregative risk in software development, Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 79(3)/1996, s. 323-336.10.1016/0165-0114(95)00163-8Search in Google Scholar

[7] Mamdani E.H., Application of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic systems, Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 26(12)/1977, s. 1182-1191.10.1109/TC.1977.1674779Search in Google Scholar

[8] Piegdoń I. Tchórzewska-Cieślak B., Matrix analysis of risk of interruptions in water supply in terms of consumer safety, Journal of KONBiN. 2012, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa. s. 125-140.Search in Google Scholar

[9] Przybyła B., Propozycja motody oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Wydawnictwo Sigma-NOT, 2/2014, s. 46-52.Search in Google Scholar

[10] Rak J. Tchórzewska-Cieślak B., Review of matrix methods for risk assessment in water supply system, KONBIN, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1/2006, s. 67-76.Search in Google Scholar

[11] Tchórzewska-Cieślak B., Matrix method for estimating the risk of failure in the collective water supply system using fuzzy logic, Environment Protection Engineering, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 37/2011, s. 111-118.Search in Google Scholar

[12] Tchórzewska-Cieślak B., Model of risk of water mains failure using fuzzy logic, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Polish Safety and Reliability Association, 1/2010, s. 255-264.Search in Google Scholar

[13] Tchórzewska-Cieślak B., Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej, Ochrona Środowiska, PZITS O/Dolnośląski, 33(1)/2011, s. 35-40.Search in Google Scholar

[14] Tchórzewska-Cieślak B., Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia, XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności - Problemy niezawodności systemów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Szczyrk, 2007, s. 500-510.Search in Google Scholar

[15] Tchórzewska-Cieślak B. Rak J., Piegdoń I., Risk analysis of water supply interruptions in collective water supply systems, 6th Summer Safety & Reliability Seminars - SSARS 2012, Gdańsk – Sopot, 2012, 3, s. 201-207.Search in Google Scholar

[16] Zadeh L. A., Fuzzy sets, Information and Control, Elsevier, 8(3)/1965, s. 338-353.10.1016/S0019-9958(65)90241-XSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo