1. bookVolume 35 (2015): Issue 1 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Flight Safety In The Aspect Of Bird Strikes In Polish Air Force

Published Online: 01 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 35 (2015) - Issue 1 (November 2015)
Page range: 23 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents analysis of bird strikes, that occurred in Polish Air Force. Data of Polish Air Force were used to analysis. Mentioned analysis concern such problems as time of day, height, kind of flight operation, severity of bird strikes. It is considered, that the results of researches can be used to determine bird strikes hazard and elaborate SMS in the context of bird strikes for military air bases.

Keywords

Słowa kluczowe:

[1] Adamski M., Masłowski A., On civil air task and e-training problems of UAV applications, Zeszyty Naukowe AMW 185A/2011 str 7-18Search in Google Scholar

[2] Cleary E.C., Dolbeer R.A, Wright S.E. (2006): Wildlife strikes to civil aircraft in the United States 1990–2005. U.S. Dept. Of Agriculture. Federal Aviation Administration. National Wildlife Strike Database Serial Report 12.Search in Google Scholar

[3] Ćwiklak J., Skakuj M., Ziółkowski J., Wildlife Strikes in Polish Air Force, ICAO, World Birdstrike Association & CARSAMPAF Bird/Wildlife Strike Prevention Conference, Santa Fe, Mexico City, Mexico, 20-24 October 2014Search in Google Scholar

[4] Ćwiklak J., Zagrożenia i metody ochrony statków powietrznych przed zderzeniami z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotniska wojskowego w Dęblinie, WSOSP, Dęblin 2010Search in Google Scholar

[5] Dzik T. and Kiernicki A.: Ptaki - użytkownicy przestrzeni powietrznej (Birds as Users of the Air Space). The Air Force Review No 8; 21-36. 2005.Search in Google Scholar

[6] Grabowska B., Wspólne niebo – wspólna sprawa. Konflikt człowieka z przyrodą – bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dęblin. 2009.Search in Google Scholar

[7] Kitowski I., Grzywaczewski G., Ćwiklak J., Grzegorzewski M., Krop S. Falconer activities as a bird dispersal tool at Deblin Airfield (E Poland) Transportation Research Part D 16 (2011) 82–86Search in Google Scholar

[8] Kwiek O., Analiza bezpieczeństwa lotów w aspekcie zderzeń statków powietrznych z ptakami w lotnictwie SZ RP, praca inż. WSOSP, Dęblin 2013Search in Google Scholar

[9] Manual on the ICAO Bird Strike information System (IBIS) Doc. 9332.Search in Google Scholar

[10] Szczepanik R., Szymczak J.: Colisions of military aircraft with birds in the airfield airspace in Poland: Air Force Institute of Technology. International Bird Strike Committee 26th Meeting Proceedings I Warsaw. Poland. Warszawa 2003.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo