1. bookVolume 33 (2015): Issue 1 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Possibilities Concerning Diagnosis of the SSP-FK Aircraft Fire Suppression System in Terms of Determination of Reasons for False Fire Alarms / Możliwości Diagnozowania Lotniczego Systemu Przeciwpożarowego SSP-FK w Aspekcie Określania Przyczyn Fałszywego Sygnalizowania Pożaru

Published Online: 04 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 33 (2015) - Issue 1 (September 2015)
Page range: 223 - 232
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents selected results of work at the Air Force Institute of Technology (AFIT) in the scope of testing of the SSP-FK fire suppression system used on many types of military aircraft operating in the Polish Armed Forces. For the purpose of determining conditions for false fire alarms, SSP-FK simulation models have been developed. The study was carried out on simulation models in Matlab-Simulink and Circuit-Maker packages. Results of this work have been used for diagnosis of the SSP-FK system during a test of real cases of false activation of these devices.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Instrukcja MON: Śmigłowiec Mi-8 / Opis osprzętu, Lot. nr 1236/69, Warszawa, 1971.Search in Google Scholar

[2] Instrukcja MON: Śmigłowiec Mi-8 / Eksploatacja i obsługa osprzętu, Lot. nr 1263/69, Poznań, 1970.Search in Google Scholar

[3] Materiały analityczne ITWL: Zestawienie przypadków fałszywego zadziałania instalacji przeciwpożarowej SSP-FK w latach 2010-2014. System Informatyczny SI SAMANTA.Search in Google Scholar

[4] Michalak S., Szelmanowski A., Skoczylas D.: Badanie przyczyn fałszywego zadziaływania instalacji przeciwpożarowych, Sprawozdanie z pracy, BT ITWL nr 10514/I, Warszawa, 1993.Search in Google Scholar

[5] Norma Obronna MON: Wojskowe statki powietrzne / Pokładowe układy zasilania elektrycznego / Podstawowe parametry, wymagania i badania, NO-15-A200:2007.Search in Google Scholar

[6] Szelmanowski A. i inni: Badania przyczyn nieprawidłowego działania bloków wzmacniaczy instalacji przeciwpożarowej SSP-FK-BI, Protokół z badań, BT ITWL nr 5984/50, Warszawa, 2010. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo