1. bookVolume 34 (2015): Issue 1 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Conditions Of Safe Ship Operations And Sea Waterway Parameters Based On The Reconstruction Of Świnoujście-Szczecin Fairway

Published Online: 01 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 34 (2015) - Issue 1 (September 2015)
Page range: 25 - 38
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

This paper describes the state vector of safe ship operation on sea waterways. The author determines relationships between the state vector of safe ship operation and parameters of sea waterway system elements. These include three subsystems: area, navigation and traffic control. These relationships have been exemplified with the 68-kilometre Świnoujście-Szczecin fairway, presently under reconstruction. A systematic approach to sea waterway design is globally unique.

Keywords

Słowa kluczowe:

[1] Gucma L. (2009): Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2009, stron 125, ISBN 978-83-89901-42-2.Search in Google Scholar

[2] Gucma S. (2001): Inżynieria ruchu morskiego. Wydawnictwo: Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001, stron 179. ISBN 83-908796-6-2.Search in Google Scholar

[3] Gucma S. (2013a): Conditions of safe ship operation in sea waterway systems. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, No 36(108)2013, z. 1, pp. 55-58, Szczecin 2013, ISSN 1733-8670.Search in Google Scholar

[4] Gucma S. (2013b): Optimization of sea waterway system parameters in marine traffic engineering. Journal of Konbin, No 2(26) 2013, pp. 51-60, Wydawnictwo ITWL, Warszawa, ISSN 1895-8281.10.2478/jok-2013-0081Search in Google Scholar

[5] Gucma S. (2014): Systems approach to sea waterways. Scientific Journals Maritime University of Szczecin. No 38(110)2014, pp. 39-44, ISSN 1733-8670.Search in Google Scholar

[6] Gucma S., Gucma L., Zalewski P. (2008): Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224. ISBN 978-83-89901-29-3.Search in Google Scholar

[7] Gucma S. i inni (2015): Morskie drogi wodne – projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, w druku.Search in Google Scholar

[8] Gucma S., Ślączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8.Search in Google Scholar

[9] Kulczyk J., Winter J. (2003): Śródlądowy transport wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.Search in Google Scholar

[10] PIANC (2014): Harbour Approach Channels Design Guidelines. PIANC Report, PIANC Secretariat General. Bruksela.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo