1. bookVolume 33 (2015): Issue 1 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Analysis and Evaluation Assessment of Safety of Selected Types of Exploitation Systems Means of Transport / Analiza i Ocena Porównawcza Bezpieczeństwa Działania Wybranych Typów Systemów Eksploatacji Środków Transportowych

Published Online: 04 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 33 (2015) - Issue 1 (September 2015)
Page range: 197 - 208
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In a situation of increasing the supply of means of individual transport and not capable of following the development of infrastructure, an important issue is the issue of ensuring adequate levels of efficiency, safety and the competitiveness of the operation of the exploitation of public transport services. Factors affecting the safe operation pending exploitation systems of vehicles, in a differentiated way affect the level of safety provided services in smaller cities - up to 100 thousand inhabitants, with respect to the cities which are agglomerations of more complex structure, which are cities the number to 500 thousand inhabitants. This paper attempts to analyze and evaluate the safety of the operation of the public transport services exploitation, on the basis of the same assessment criteria, comparing two different sized urban areas.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Bojar P., Ocena bezpieczeństwa działania systemu transportowego na podstawie analizy uszkodzeń autobusów, Rozprawa doktorska, Bydgoszcz 2009.Search in Google Scholar

[2] Woropay M., Muślewski Ł., Jakość w ujęciu systemowym, ITE-PIB Radom 2005.Search in Google Scholar

[3] Smalko Z., Charakterystyki spolegliwości układu Człowiek - Maszyna - Otoczenie. XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności - Szczyrk 2007.Search in Google Scholar

[4] Szpytko J., Kształtowanie bezpieczeństwa w systemach operator - środek transportu. Transport przemysłowy - maszyny i urządzenia 2004.Search in Google Scholar

[5] Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisik A., Mikoś, Rytel W., Monografia, Projektowanie obiektów motoryzacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.Search in Google Scholar

[6] GUS (2014) Transport - wyniki działalności w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.Search in Google Scholar

[7] Radziewicz C., Grzelec K., Karolak A., Wolański M., Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce, w latach 2000-2012, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

[8] Krystek R., (red) Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom I, WKiŁ 2009.Search in Google Scholar

[9] Woropay M., Muślewski Ł., Szubartowski M., Ślęzak M., Ocena wpływu oddziaływań człowieka na bezpieczeństwo działania systemu transportowego, Journal of KONBiN 1(25)2013.10.2478/jok-2013-0071Search in Google Scholar

[10] Caban J., Opielak M., Rybicka I., Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(89)/2012.Search in Google Scholar

[11] Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Na Lata 2013 -2015, ZDiT, Łódź 2013.Search in Google Scholar

[12] Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Poznania na lata 2014 - 2025, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe sp.j., Poznań 2014.Search in Google Scholar

[13] Rymarz J., Niewczas A., Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, Technical Transactions, 4-M/2012, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.Search in Google Scholar

[14] Będkowski L., Elementy diagnostyki technicznej. Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa 1991.Search in Google Scholar

[15] Gołąbek A., Oziemski S., Bezpieczeństwo maszyn w ujęciu systemowym. Materiały seminarium naukowego nt. Bezpieczeństwa systemów. Informator ITWL Zeszyt 1 Kiekrz 1994.Search in Google Scholar

[16] Lemski J., Modele zmian stanu technicznego urządzeń. Zagadnienia eksploatacji maszyn. Zeszyt 1 (125) 2001.Search in Google Scholar

[17] Smalko Z., Relacje między pojęciami bezpieczności i bezpieczeństwa w układach technicznych. Materiały Sympozjum Bezpieczeństwa w Transporcie Morskim. Gdynia 2007.Search in Google Scholar

[18] Muślewski Ł., Evaluation Method of Transport Systems Operation Quality. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 2A, Hard Olsztyn, Olsztyn 2009. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo