1. bookVolume 33 (2015): Issue 1 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Issues Regarding Information Safety in Digital Network of Railway Radio Communications / Zagadnienia Bezpieczeństwa Informacyjnego w Sieci Cyfrowej Radiołączności Kolejowej

Published Online: 04 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 33 (2015) - Issue 1 (September 2015)
Page range: 169 - 176
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In this paper there are presented both architecture and more important functions and range of services of GSM-R (Global System for Mobile Communication - Rail). GSM-R is used for management and signaling support in railway transport. Particular attention was drawn to selected issues of IT and mobile security of services provided by GSM-R.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Białoń A. Masterplan wdrażania ERTMS w perspektywie krajowej i wspólnotowej. Transport i Komunikacja 2010, nr 2 [Białoń A.: ERTMS Implementation Masterplan in Domestic and EU Perspectives. Transport i Komunikacja 2010, No.2].Search in Google Scholar

[2] Gago S.: Niektóre problemy praktyczne występujące w układach sterowania i telekomunikacji KDP. Konferencja Naukowa Koleje dużych prędkości. 15 listopada Warszawa 2011 [Gago S.: Selected Practical Issues of High- Speed Rail Signaling and Telecommunications Systems. Scientific Conference on High-Speed Rail. Warsaw, 15th November 2011].Search in Google Scholar

[3] International Union of Railways, Project EIRENE - Functional Requirements Specification, 2006.Search in Google Scholar

[4] International Union of Railways, Project EIRENE - System Requirements Specification, 2006.Search in Google Scholar

[5] Markowski R. Założenia i ogólny opis systemu GSM-R. Konferencja naukowo-techniczna „Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS/ERTMS)”, Poznań, 28-29 października 1999. [Markowski R.: Assumptions and General Description of GSM-R. Scientific and Technical Conference ‘European Rail Traffic Management System (ETCS/ERMTS), Poznań, 28th-29th October 1999.]Search in Google Scholar

[6] Pawlik M. Polski Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Technika Transportu Szynowego 2007, nr 1 [Pawlik M.: Polish National Plan of Implementation of European Rail Traffic Managment System. Technika Transportu Szynowego 2007, No. 1]Search in Google Scholar

[7] Pawlik M., Żurkowski A.: Ruch i przewozy kolejowe. Sterowanie ruchem; KOW, Warszawa 2010 [Pawlik M., Żurkowski A.: Railway traffic. Signaling. KOW, Warszawa 2010]Search in Google Scholar

[8] : Siergiejczyk M., Pawlik M., Gago S.,; Safety of the new control command European System. „CRC Press/Balkema, 2015. Przelaskowski K.: Eksploatacja systemu GSM-R w kolejnictwie europejskim. Przegląd Telekomunikacyjny Nr 2-3, 2003 [Przelaskowski K.: GSMR Exploitation in European Railways. Przegląd Telekomunikacyjny No. 2-3, 2003]Search in Google Scholar

[9] Sauthier E., Poutas L., Radio bearer capacity and planning for ETCS Solutions for BSS redundancy, 10th December 2003Search in Google Scholar

[10] Seminarium: Radiołączność w kolejnictwie wczoraj - dziś - jutro, SITK RP, Radom 2003 [Seminar: Railway Radio-Communication Yesterday - Today - Tomorrow, SITK RP, Radom 2003]Search in Google Scholar

[11] Siergiejczyk M.: Wybrane zagadnienia systemów sterowania ruchem i łączności dla kolei dużych prędkości w Polsce. Konferencja Naukowa Koleje dużych prędkości. 15 listopada Warszawa 2011 [Siergiejczyk M.: Selected Signalling and Communication Issues of High-Speed Rail in Poland. Scientific Conference on High-Speed Rail. Warsaw, 15th November 2011]Search in Google Scholar

[12] Siemens: Bezprzewodowa łączność GSM-R. Nowe Sygnały nr 29, KOW, Warszawa 2001 [Siemens: Wireless Communication GSM-R. Nowe Sygnały No. 29, KOW, Warszawa 2001].Search in Google Scholar

[13] Simon A., Walczyk M. Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo. Wydawnictwo: Xylab, Kraków 2002 [Simon A., Walczyk M.: Mobile Networks GSM/GPRS. Services and Safety. Xylab, Kraków 2002]Search in Google Scholar

[14] UIC ERTMS Users Group, 30/09/98 „ERTMS/ETCS RAMS Requirements Specification”. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo