1. bookVolume 33 (2015): Issue 1 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Performance Level Validation of the Machinery Control System / Walidacja Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa Przez Systemy Sterowania Maszynami

Published Online: 04 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 33 (2015) - Issue 1 (September 2015)
Page range: 29 - 40
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

An important role among protective means play the elements of control systems performing safety functions. When the validation process of a safety performance level(PL) achieved by those systems is conducted properly one can draw the conclusion that any defect appearing in those systems would not cause the loss of safety functions. The paper presents formalized validation of the PL procedures for different categories and PL’s for introducing into the computer program which makes more efficient all the operations involved into the validation and documentation processes of safety performance level achieved by machine control systems.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Dyrektywa 2006/42/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). DzUrz UE, 9.6.2006; L: 157/24.Search in Google Scholar

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). DzUrz UE, 3.10.2009; L: 260/5.Search in Google Scholar

[3] Dźwiarek M. An analysis of Accident Caused by Improper Functioning of Machine Control Systems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2004; 10(2), 129-13610.1080/10803548.2004.1107660115182469Search in Google Scholar

[4] Dźwiarek M. Supporting tools for risk assessment during the machine design process. Journal of KONBIN. 2008; 3(6): 199-212.10.2478/v10040-008-0067-xSearch in Google Scholar

[5] Główny Urząd Statystyczny. Rocznik statystyczny przemysłu. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa. 2014.Search in Google Scholar

[6] ISO/TC 199 N 1035. Outcome of the questionnaire about design of safety related control systems for machinery. International Standarisation Organisation. 2013. Genewa. Szwajcaria.Search in Google Scholar

[7] Jocelyn S., Baudoin J., Chinniah Y., Charpentier P. Feasibility study and uncertainties in the validation of anexisting safety-related control circuit with the ISO 13849-1:2006 design standard. Reliability Engineering and System Safety. 2014; 121:104-112.10.1016/j.ress.2013.07.012Search in Google Scholar

[8] Lungfiel, A., Huelke M. The SISTEMA Cookbook. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV). 2011.Search in Google Scholar

[9] Łukaszyński M. Profesjonalne narzędzia do pracy z listami kontrolnymi: Asystent kontroli i odbioru. Napędy i sterowanie. 2014; 4: 20-23.Search in Google Scholar

[10] Państwowa Inspekcja Pracy. Sprawozdanie z działalnosci Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Warszawa. 2014.Search in Google Scholar

[11] PN EN-ISO 13849-1:2008E Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania.Search in Google Scholar

[12] PN EN-ISO 13849-2:2013-04A Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja.Search in Google Scholar

[13] PN-EN 62061:2008P Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.Search in Google Scholar

[14] Software-Assistent SISTEMA - Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications. v. 1.1.6.http://www.dguv.de/ifa/. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo