1. bookVolume 8 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Process of Knowledge Diffusion in SMEs in Multicultural Space

Published Online: 10 Dec 2016
Volume & Issue: Volume 8 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 85 - 104
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Knowledge about a logistic process in SMEs can be the way to growth of competitiveness of a company by improving those processes. One of the ways can be the use of diffusion of knowledge in multicultural enterprises as a support of management. Identification of multicultural advantages in management process should be based on knowledge resources, especially the process of knowledge flow between people in multicultural enterprise. Achieving knowledge and accumulation as a resource allow increasing logistic standards such as supply process, production, storage and distribution. It can contribute to the recognition of possibilities of competitor’s opportunities. This paper examined the use of observation of knowledge diffusion in multinational space in SMEs with foreign direct investment in confectionery branch in Poland.

Keywords

Białoń, L., Janczewska, D. (2004) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce – marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM SIG.Search in Google Scholar

Białoń, L., Janczewska, D. (2010) Diagnoza uwarunkowań działalności innowacyjnej firmy [in:] ed. L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warsaw: Wyd. Placet, pp. 236–240.Search in Google Scholar

Białoń, L., Janczewska, D. (2008) Procesy innowacyjne w kształtowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, no. 2, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska.Search in Google Scholar

Woolliscroft, P., Caganova, D. and others (2012) A Multicultural competence approach to developing human capital management. Research Papers, Slovak University of Technology in Bratislava, p.158, http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/SN/Woolliscroft_Caganova___.pdfSearch in Google Scholar

Chen, C., Hicks, D. (2004) Tracing knowledge diffusion, Jointly published by Akadémiai Kiadó, Budapest and Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Vol. 59, No. 2, 199.211.Search in Google Scholar

Crane, D. (1972) Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.Search in Google Scholar

Daszkiewicz, M. (2008) Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warsaw: PARP.Search in Google Scholar

Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001) Zarządzanie innowacjami. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Search in Google Scholar

Glass, A.J., Saggi, K. (1999) The Role of Foreign Direct Investment in International Technology Transfer [in:] A. Dutt, J. Ros (editors), International Handbook of Development Economics, http://econweb.tamu.edu/aglass/DevHandbook.pdf.Search in Google Scholar

Gattorna, J. (2013) Dynamiczne łańcuchy dostaw. Poznań: Wydawnictwo Eurologistic.Search in Google Scholar

Grudzewski, W., Hejduk, I. (2006) Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy [in:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, eds. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Warsaw: Wydawnictwo Difin.Search in Google Scholar

Harrison, L.E., Huttington, S.P. (1972) Culture Matters. New York, Basic Books.Search in Google Scholar

Janczewska, D. (2009) Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu [in:] Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, ed. Marcinkowski R., Warsaw: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Search in Google Scholar

Janczewska, D. (2011) Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji [in:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, ed. Z. Zioło, T. Rachwał, Cracow: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii.10.24917/20833296.7.8Search in Google Scholar

Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010) Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warsaw: PARP.Search in Google Scholar

Kalbus, E., Poldemets, K., Järve, N. (2011) Nestle worldwide-time for ice cream. Tallin University of Technology, http://www.slideshare.net/openinnovation/strategic-management-in-nestle.Search in Google Scholar

Kowalczewski, W. (2002) Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem [in:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, ed. W. Kowalczewski, Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog.Search in Google Scholar

Kawalek, J., Hart, D. (2003) Towards Process Modelling in Knowledge Management Work. Electronic Journal on Knowledge Management, Volume 1, Issue 2, pp. 93–102.Search in Google Scholar

Koszałka, J. (2011) Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MŚP. Gdansk: PARP.Search in Google Scholar

Monge-Naranjo, A. (2012) Foreign Firms and the Diffusion of Knowledge, Working Paper 2012-055A http://research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-055.pdf, October.10.20955/wp.2012.055Search in Google Scholar

Peraza, Z.Z.D. (2013) Marketing as development strategy for small enterprises [in:] eds. M.R.C. Loera, Ł. Sułkowski, A. Marjański, Development of small and medium – sized enterprises – an international perspective. Studies and Monographs, Lodz - Sinaloa, Mexico.Search in Google Scholar

Report Confectionery in Poland, KPMG (2014) https://www.kpmg.com/PL/en/Issue-sAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Confectionary-market-in-Poland-2014.pdf, Warsaw.Search in Google Scholar

Rokita, J. (2005) Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Roy, M., Parent, R., Desmarais, L. (2003) Knowledge Networking: A Strategy to Improve Workplace Health & Safety Knowledge Transfer. Electronic Journal on Knowledge Management, Volume 1, Issue 2, pp. 93–102.Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M. (2014) Wspołpraca z obcokrajowcami – stadium przypadku na podstawie firmy Muelhan Polska [in:] ed. E. Magier-Łakomy, M. Boguszewicz-Kreft, J. Dworak, Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 36, Gdańsk.Search in Google Scholar

Shaw, D. (2006) The role of it management resources in the development of small entrepreneurial firm customer relationship capabilities. Academy of Entrepreneurship Journal, Jan. http://findarticles.com/p/articles.Search in Google Scholar

Schein, E.H. (1985) Organizational Culture and Leadership. San Francisco; Jossey-Bass.Search in Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Raport STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU, Warsaw, April 2008.Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2013) Sensemaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach [in:] M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska (ed.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.Search in Google Scholar

UNCTAD -Geneva, Item 3 of the provisional agenda (2011) Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development. 16–18 February.Search in Google Scholar

Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E. (2009) Determinanty rozwoju firmy w kontekście wykształcenia pracowników. Warsaw: Ekspertyza CASE.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo