1. bookVolume 17 (2015): Issue 1 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-6885
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

MELLAN DOMESTICERING OCH EXOTISERING.

Published Online: 05 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 17 (2015) - Issue 1 (December 2015)
Page range: 19 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-6885
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London & New York: Routledge.Search in Google Scholar

Dimitrova, B.E. (2013). Lexikala val som ett drag i översättarstil. En studie av två bulgariska noveller i svensk översättning. I: E. Bladh, M.P. Ängsal (red.), Översättning, stil och lingvistiska metoder (s. 55-74). Göteborg: Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet.Search in Google Scholar

Ingo, R. (2009). Konsten att översätta. Översättandets didaktik och praktik. Lund: Studentlitteratur.Search in Google Scholar

Lundquist, L. (1997) [1994]. Oversættelse: problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur.Search in Google Scholar

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.Search in Google Scholar

Schleiermacher, F. (1998) [1813]. Om de olika metoderna att översätta. Övers. L. Bjurman. I: L. Kleberg (red.), Med andra ord (s. 115–130). Stockholm: Natur och Kultur.Search in Google Scholar

Svane, B. (2002). Hur översätter man verkligheten? (Rapporter från forskningsprogrammet Översättning och tolkning som språk- och kulturmöte 1.) Uppsala: Uppsala universitet.Search in Google Scholar

Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.10.1075/btl.4Search in Google Scholar

Venuti, L. (1995). The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London & New York: Routledge.Search in Google Scholar

Vermeer, H.J. (1986). Übersetzen als kultureller Transfer. I: M. Snell-Hornby (red.), Übersetzungwissenschaft. Eine Neuorientierung. Zur Integration von Theorie und Praxis (s. 30–53). Tübingen: Francke Verlag.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo