1. bookVolume 16 (2014): Issue 1 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-6885
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Sanselige Verdener. Poetik Og Repræsentation I Dea Trier Mørchs Rejsebøger

Published Online: 04 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 16 (2014) - Issue 1 (December 2014)
Page range: 77 - 91
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-6885
First Published
28 Dec 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Agger, Gunhild. 1981 (1980-82). Dea Trier Mørch. [i:] Brostrøm, Torben & Mette Winge (red.). Danske digtere i det 20. århundrede, t. V, København: G.E.C. Gad, s. 96-105.Search in Google Scholar

Baggesen, Jens. (1792-93) 1986. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. København: Gyldendal.Search in Google Scholar

Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse. København: Gyldendal.Search in Google Scholar

Benjamin, Walter. 1996. Pary_ - stolica XIX wieku (Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1935) og Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a (Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, 1938). [i:] Idem. (udvalgt og bearbejdet af Hubert Orłowski). Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, s. 317-334; 335-388.Search in Google Scholar

Borm, Jan. 2004. Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology. [i:] Hooper, Glenn & Tim Youngs (red.). Perspectives on Travel Writing (= Studies in European Cultural Transition, vol. 19). Ashgate, s. 13-26.Search in Google Scholar

Campbell, Mary B. 1988. The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing, 400-1600. Ithaca and London: Cornell University Press.Search in Google Scholar

Fussell, Paul. 1980. Abroad: British Literary Traveling Between the Wars. New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Genette, Gérard. 2014. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. (overs. af Tomasz Stró_ynski, Aleksander Milecki). Gdansk: słowo/obraz/terytoria.Search in Google Scholar

Handesten, Lars. 2004. Rejsebogen. En grænseoverskridende genre. [i:] Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, ss. 71-86.Search in Google Scholar

Holland, Patrick & Graham Huggan. 2000. Tourist with Typewriters. Critical Reflektion on Contemporary Travel Writing. Michigan: The University of Michigan Press.Search in Google Scholar

Jensen, Erik Vagn. 1985. Sorgmunter socialisme. [i:] Wamberg, Bodil (red.). Blixen, Brøgger og andre danske damer. (Viborg): Forlaget Centrum, s. 103-118.Search in Google Scholar

Jørgensen, John Chr. (red.). 2001. Dansk forfatterleksikon. Biografier. København: Rosinante (Mørch, Dea Trier, 320f., Vibeke Blaksteen) Search in Google Scholar

Korwin-Piotrowska, Dorota. 2001. Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Melberg, Arne. 2005. Resa och skriva. En guide till moderna resalitteraturen. Göteborg: Daidalos.Search in Google Scholar

Moroz, Grzegorz. 2013. Travellers, Novelists and Gentlemen. Constructing Male Narrative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.10.3726/978-3-653-02744-0Search in Google Scholar

Mørch, Dea Trier. 1968. Sorgmunter socialisme. Sovjettiske Raderinger. Rhodos. Search in Google Scholar

-1970. Polen. Rhodos.Search in Google Scholar

-1986. Da jeg opdagede Amerika. Vindrose.Search in Google Scholar

Petersson, Margareta. 1988. Indien I svenska reseskildringar 1950-1975. Lund: Lund University Press.Search in Google Scholar

Richard, Anne Brigitte. 2003. [i:] Dansk kvindebiografisk leksikon. (digital udgave) http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1254/origin/170/query/m%F8rch/ (15.03.2014).Search in Google Scholar

Rifbjerg, Klaus. 1970. Fra Polen (anmeldelse af Polen). [i:] Politiken, 31.10.1970.Search in Google Scholar

Rigney, Ann. 2007. Representation. [i:] Beller, Manfred & Joep Leerssen (red.). Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam - New York: Rodopi, s. 415-418.Search in Google Scholar

Rousseau, Jan Jakub. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. (overs. af Henryk Elzenberg). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Schab, Sylwia. 2008. Øjnene der ser... Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en ”nær” udgave. Dansk (rejse-)litteratur om Polen”, [i:] Grönstrand, Heidi & Ulrika Gustafsson (red.) Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XXVI 2006, vol II, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s. 652-659. Search in Google Scholar

-2009. ”Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskurs”. Folia Scandinavica Posnaniensia nr 10, s. 113-122.Search in Google Scholar

Sterne, Laurence. 1960. En følsom rejse gennem Frankrig og Italien. (overs. af Jens Kruuse). København: Hans Reitzel.Search in Google Scholar

Søholm, Ejgil. 1991. Kunst der vil. Bogens verden, s. 389-390.Search in Google Scholar

Thisted, Kirsten. 2011. For en ”écriture anticoloniale”. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Ejersbos Afrikatrilogi. Kritik, nr. 199, s. 89-98.Search in Google Scholar

Thomson, Carl. 2011. Travel Writing. London and New York: Routledge.Search in Google Scholar

Wolff, Larry. 1994. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press.Search in Google Scholar

Zeidler-Janiszewska, Anna. 1999. Dryfujacy flâneur, czyli o sytuacjonistycznym doswiadczeniu miejskiej przestrzeni. [I:] Rewers, Ewa (red.). Przestrzen, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 127-140.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo