1. bookVolume 20 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1027-5207
First Published
11 Dec 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Enhancing Understanding, Flow And Self-Efficacy In Learners With Developmental And Attention Difficulties Through ICT-Based Interventions

Published Online: 23 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 20 (2017) - Issue 1 (June 2017)
Page range: 154 - 175
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1027-5207
First Published
11 Dec 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Andersen, H. V. (2015). Supporting Inclusion of Learners with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder in Sound-Field-Amplification-Systems. Proceedings of the 1st D4Learning International Conference Innovations in Digital Learning for Inclusion, 1-8. Aalborg: Aalborg University Press.Search in Google Scholar

2. Andersen, H. V., & Sorensen, E. K. (2015). Technology as a Vehicle for Inclusion of Learners with Attention Deificits in Mainstream Schools. Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2015 Annual Conference Barcelona, 9-12 June, 2015, 720-730. Barcelona: EDEN.Search in Google Scholar

3. Andersen, H. V., & Sorensen, E. K. (2016a). Empowering Teachers and their Practices of Inclusion through Digital Dialogic Negotiation of Meaning in Learning Communities of Practice. Paper presented at the The EdMedia World Conference on Educational Media and Technology, 27th to 30th June 2016, Vancouver, British Columbia, Canada.Search in Google Scholar

4. Andersen, H. V., & Sorensen, E. K. (2016b). Powerlessness or Omnipotence - the Impact of Structuring Technologies in Learning Processes for Children with Attention and Developmental Deficits. Paper presented at the 1st EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, Esbjerg.10.1007/978-3-319-55834-9_33Search in Google Scholar

5. Andersen, H. V., & Sorensen, E. K. (2017). Technology as a Vehicle for Inclusion of Learners with Attention Deficits in Mainstream Schools. In U. Bernath & A. Szucs (Eds.), Best of Eden 2015 (1-13). Retrieved from http://www.eurodl.org/materials/special/2016/Barcelona_114_Andersen_Sorensen.pdfSearch in Google Scholar

6. Andersen, H. V., Sorensen, E. K., Jensen de Lopéz, K., & Jensen, R. H. S. (2016). It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i folkeskolen (Forskningsrapport). Aalborg: Aalborg Universitet.Search in Google Scholar

7. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman.Search in Google Scholar

8. Barkley, R. A. (2006). Attention-Deficit Hyperactivity. A Handbook for Diagnosis and Treatment (3rd ed.). New York: Guilford Press.Search in Google Scholar

9. Baviskar, S. (2015). Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.Search in Google Scholar

10. Brewer, M. (2000). Research design and issues of validity. In H. T. Reis & C. M. Judd (Eds.), Handbook of research methods in social and personality psychology (pp. 3-16). Cambridge, UK: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

11. Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder: en grundbog. Kbh.: Hans Reitzel.Search in Google Scholar

12. Bul, K. C. M., Franken, I. H. A., van der Oord, S., Kato, P. M., Danckaerts, M., Vreeke, L. J., Willems, A., van Oers, H. J. J., van den Heuvel, R., van Slagmaat, R., & Maras, A. (2015). Development and User Satisfaction of “Plan-It Commander”, a Serious Game for Children with ADHD. Games for Health Journal, 4(6), 502-512. https://doi.org/10.1089/g4h.2015.002110.1089/g4h.2015.0021Open DOISearch in Google Scholar

13. Cihak, D. F., Kildare, L. K., Smith, C. C., McMahon, D. D., & Quinn-Brown, L. (2012). Using Video Social Stories to Increase Task Engagement for Middle School Students With Autism Spectrum Disorders. Behavior Modification, 36(3), 399-425. https://doi.org/10.1177/014544551244268310.1177/0145445512442683Open DOISearch in Google Scholar

14. Csikszentmihalyi, M. (2014). Applications of Flow in Human Development and Education: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi. New York: Springer. 10.1007/978-94-017-9094-9Search in Google Scholar

15. Danmarks Evalueringsinstitut. (2011). Indsatser for inklusion i folkeskolen. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut.Search in Google Scholar

16. Delano, M. E. (2007). Video modeling interventions for individuals with autism. Remedial and Special Eduation, 28, 33-42.10.1177/07419325070280010401Search in Google Scholar

17. Dreyer, P. S., & Pedersen, B. D. (2010). Distansering i Ricoeurs fortolkningsteori: fortællinger i et studie af det levede liv med kronisk sygdom og hjemmerespirator. Tidsskrift for Sygeplejeforskning.Search in Google Scholar

18. Duus, G., Husted, M., Kildedal, K., & Laursen, E. (2012). Aktionsforskning: en grundbog. (D. Tofteng, Ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.Search in Google Scholar

19. Dyssegaard, C. B., Larsen, M. S., & Tiftikçi, N. (2013). Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen: systematisk review. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.Search in Google Scholar

20. Greene, J. C. (2007). Mixed methods in social inquiry (1st ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Search in Google Scholar

21. de la Guía, E., Lozano, M. D., & Penichet, V. M. R. (2015). Educational games based on distributed and tangible user interfaces to stimulate cognitive abilities in children with ADHD. British Journal of Educational Technology, 46(3), 664-678. https://doi.org/10.1111/bjet.1216510.1111/bjet.12165Open DOISearch in Google Scholar

22. Hill, D. A., & Flores, M. M. (2014). Comparing the Picture Exchange Communication System and the iPadTM for Communication of Students with Autism Spectrum Disorder and Developmental Delay. TechTrends, 58(3), 45-53. https://doi.org/10.1007/s11528-014-0751-810.1007/s11528-014-0751-8Open DOISearch in Google Scholar

23. Jensen de López, K. (2013). Hukommelse, Organisering og Vedholdenhed skemaet: HOV-skemaet et kort spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn. Center for Developmental and Applied Psychological Science.Search in Google Scholar

24. Jungk, R., & Müllert, N. R. (1989). Håndbog i fremtidsværksteder. Kbh.: Politisk revy.Search in Google Scholar

25. Kang, H. W., Zentall, S. S., & Burton, T. L. (2007). Use of images in instructional technology for children with attentional difficulties. Proceedings of the 6th international conference on Interaction design and children - IDC ’07, 12). New York, New York, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/1297277.129730310.1145/1297277.1297303Search in Google Scholar

26. Kierkegaard, S. (1859). Synspunktet for min Forfattervirksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien. C. A. Reitzels Forlag.Search in Google Scholar

27. McKenney, S. E., & Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research. New York: Routledge. Search in Google Scholar

28. McKnight, L., & Davies, C. (2012). Current Perspectives on Assistive Learning technologies. University of Oxford: The Kellogg College Center for Research into Assistive Learning Technologies. Retrieved from http://www.kellogg.ox.ac.uk/wpcontent/uploads/2015/03/Current-Perspectives-on-Assistive-Learning-Technologies.pdfSearch in Google Scholar

29. Ministeriet for Børn og Undervisning (2012). Udmøntning af pulje til It-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov.Search in Google Scholar

30. Nordahl, T., Mausethagen, S., & Kostøl, A. (2009). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene. (No. 3) (p. 119). Høgskoln i Hedmark.Search in Google Scholar

31. Obel, C., Dalsgaard, C., Stax, H., & Bilenberg, N. (2009). Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan) - et nyt instrument til screening for psykopatologi i alderen 4-16 å. Videnskab, Ugeskrift for Læger, 165(18), 462-465.Search in Google Scholar

32. Poulsen, L., Jørgensen, S. L., Dalsgaard, S., & Bilenberg, N. (2009). Dansk standardisering af attention deficit/hyperactivity disorder-ratingskalaen. Videnskab, Ugeskrift for Læger, 171(18), 1500-1504.Search in Google Scholar

33. Ricoeur, P. (1973). The hermeneytic function of distanciation. Philosophy Today, 17, 88-96.10.5840/philtoday197317230Open DOISearch in Google Scholar

34. Ricoeur, P., & Thompson, J. B. (2016). Hermeneutics and the human sciences: essays on language, action, and interpretation. New York: Cambridge University Press.10.1017/CBO9781316534984Search in Google Scholar

35. Sagor, R. (2000). Guiding school improvement with action research. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.Search in Google Scholar

36. Schaffer, O. (2013). Crafting Fun User Experiences: A Method to Facilitate Flow. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/272181532_Crafting_Fun_User_Experiences_A_Method_to_Facilitate_FlowSearch in Google Scholar

37. Sorensen, E. K., & Andersen, H. V. (2016a). Amplifying the process of inclusion through a genuine marriage between pedagogy and technology. Paper presented at the Eden Annual Conference 2016, Budapest.Search in Google Scholar

38. Sorensen, E. K., & Andersen, H. V. (2016b). Learning Together Apart - the Impact on Participation when Using Dialogic Educational Technologies for Kids with Attention and Developmental Deficits. Paper presented at the 1st EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, Esbjerg.10.1007/978-3-319-55834-9_31Search in Google Scholar

39. Sorensen, E. K., & Andersen, H. V. (2017). Strengthening inclusion of learners with attention difficulties through interventions with digital technology in processes of production. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), 20(1), 45-60. Retrieved from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2017/Sorensen_Andersen.pdf10.1515/eurodl-2017-0003Search in Google Scholar

40. Sorensen, E. K., Andersen, H. V., & Grum, H. (2013). Intercultural Dialogic eLearning: A Tool for Fostering Shared Understanding and Sustainable Competence Development in Practices of Inclusion. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013, 389-397. Victoria, Vancouver Island: AACE.Search in Google Scholar

41. Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2006). A general typology of research designs featuring mixed methods. Research in the Schools, 13(1), 12-28.Search in Google Scholar

42. Waller, T., & Watkins, A. (2013). Information and Communication Technology for Inclusion. Research Literature Review. Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education. Retrieved from https://www.european-agency.org/sites/default/files/ict4i-researchliterature-review_ICT4I-Research-erature-Review.pdfSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD