1. bookVolume 17 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Hospitalization of a child in the Neonatal Intensive Care – parents’ experiences

Published Online: 08 Jun 2016
Page range: 24 - 30
Received: 05 Feb 2016
Accepted: 18 Mar 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo
Abstract

Introduction. Significant progress in the perinatal and intensive care therapy resulted in a meaningful increase of survival of extremely immature, and burdened with severe diseases neonates. Although infants are the patients of the Neonatal Intensive Care Unit, the needs of their parents should also be noticed and realized. The aim of the study was the analysis of the parents’ experiences of children hospitalized in the NICU.

Material. The research material comprises 39 written contributions of parents of children hospitalized in the NICU.

Method. A qualitative analysis of the text was used. Quotes of parents were classified in three categories: emotions, thoughts and support.

Results. Fear, happiness, joy, uncertainty, stress and shock are the most frequently emotions appearing in the parents’ reports. The most frequently mentioned areas of cognitive reactions of parents include: realization of child’s mortality, realizing problems of the premature birth, search for the guilty, and the reformulation of looking at the world. Parents often described support they received, but also pointed to the areas where support lacked.

Conclusion:

As a result of intense emotions, both positive and negative tint that parents experience at birth of a premature or sick child, multi-disciplinary care is necessary in order to reduce the negative effects of experienced emotions.

Support, including information support for parents of critically ill newborns is a key skill in the practice of doctors taking care of children hospitalized in NICU.

Psychological support is an essential element of the holistic care of the neonate’s family.

Keywords

1. Rutkowska M. (red.). Noworodek urodzony na granicy przeżycia. Część pierwsza: dylematy etyczne, rekomendacje światowe. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011; 15(3): 349-355.Search in Google Scholar

2. Rutkowska M. (red.). Noworodek urodzony na granicy przeżycia. Część druga: rekomendacje dotyczące postępowania z matka oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011; 15(3): 356-367.Search in Google Scholar

3. Gadzinowski J., Kęsiak M. Definicje, terminologia, zasady opieki nad noworodkiem. W: Szczapa J. (red.), Podstawy neonatologii, Warszawa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 2010; s. 1-22.Search in Google Scholar

4. Łuczak-Wawrzyniak J., Czarnecka M., Konofalska N., Bukowska A., Gadzinowski J. Holistyczna koncepcja Opieki nad wcześniakiem lub (i) chorym dzieckiem – pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i jego rodzicami. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2010; 3(1): 63-66.Search in Google Scholar

5. Łuczak-Wawrzyniak J., Czarnecka M., Konofalska N., Bukowska A., Gadzinowski J. Rodzice wcześniaka – analiza emocji i oczekiwań rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Przegl. Gin. Poł., 2009; 9 (4-5): 321-325.Search in Google Scholar

6. Lasiuk G.C., Comeau T., Newburn Cook C. Unexpected: an interpretive description of parental traumas’ associated with preterm birth. BMC Pregnancy and Childbirth, 2013; 13(Suppl 1):S13 http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/S1/S13.Search in Google Scholar

7. Załuska M., Żurko R., Kuroń M., Jakiel G., Dudel A. Fuga dysocjacyjna u pacjentki oddziału położniczego – studium przypadku. Psychiatria polska, 2011; 43(4): 599-609.Search in Google Scholar

8. Potoczek A. Zespół lęku napadowego i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych. Psychiatria Polska, 2009; 43(5): 571-580.Search in Google Scholar

9. Dey I. Qualitative Data Analysis: A User-friendly Guide for Social Scientists. New York; Routledge: 1993.Search in Google Scholar

10. Miles MB. Analiza danych jakościowych. Białystok; Trans Humana: 2000.Search in Google Scholar

11. Kmita G. Rodzice i ich przedwcześnie urodzone dziecko – z doświadczeń współpracy psychologa z Kliniką Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2000; 4 (Suppl. III do nr 2).Search in Google Scholar

12. Pukas A., Suda W., Kwiatkowska-Gruca M., Behrendt J., Godula-Stuglik U. Poziom lęku u rodziców noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii a wsparcie ze strony rodziny i personelu medycznego. Pediatria Polska, 2010; 85(4): 341-344.Search in Google Scholar

13. Aftyka A. Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2014; 13(48): 5-10.Search in Google Scholar

14. Kmita G. Wybrane metody wspierania wczesnych kontaktów pomiędzy rodzicami a hospitalizowanym noworodkiem. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2000; 4(4): 413-422.Search in Google Scholar

15. Meyer R. Psychopatologia. Gdańsk; GWP: 2003.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo