1. bookVolume 22 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Barrow Culture Textiles and Mats in the Middle Dniester Area

Published Online: 24 Aug 2018
Page range: 166 - 190
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article describes an attempt to identify the raw material of the organic layers - mats identified within the roofs and floors of the graves in the Yampil Barrow Cemetery Complex. The use of gas chromatography and infrared spectroscopy combined with microscopic analysis of the extracted “mat” sections significantly supplements our knowledge in the field of weaving of the studied communities.

Keywords

Barber J. W. 1992 Prehistoric textiles. Princeton.Search in Google Scholar

Chmielewski T. 2009 Po nitce do kłębka... O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej. Warszawa.Search in Google Scholar

Çelemli Ö.G. 2015 Chemical Classifi cation of Propolis Samples Collected from Different Regions of Turkey in Geographical Region Base. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 43 (1): 49-57.Search in Google Scholar

Dembitsky V.; Pechenkina-Shubina E.E.; Rozentsvet O.A. 1991 Glycolipids and fatty acids of some seaweeds and marine grasses from Black Sea. Phytochemistry 30: 2279-2283.Search in Google Scholar

Eerkens J.W. 2005 GC-MS analysis and fatty acid ratios of archaeological potsherds from the Western Great Basin of North America. Archaeometry 47: 83-102.Search in Google Scholar

Erturk O., Cil E., Yoloğlu N., Yavuz C. 2016 A n In vitro Study on Antimicrobial and Antioxidant Activity of Propolis from Rize Province of Turkey. Mellifera 16 (1): 4-18.Search in Google Scholar

Goslar T., Klochko V.I., Kośko A. Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015 Chronometry of Late Eneolithic and „Early Bronze” Cultures in the Middle Dniestre Area: Investigations of the Yampil Barrow Complex. Baltic- -Pontic Studies 20: 256-291.Search in Google Scholar

Harat K., Potupczyk M., Razumow S. 2014 Charakterystyka źródeł archeologicznych pozyskanych w latach 1984- -1993. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 45-204. Poznań.Search in Google Scholar

Juras A. 2014 B adania kopalnego DNA z cmentarzysk społeczności „wczesnobrązowych” na stanowisku Pidlisiwka 1. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 297-300. Poznań.Search in Google Scholar

Kaczmarek M. 2015 Sznur czy tekstylia? Analiza tekstylna ornamentu odciskanego na ceramice funeralnej społeczności niżowych III tysiąclecia przed Chr. Fontes Archaeologici Posnanienes 51: 263-281.Search in Google Scholar

Kałużna-Czaplińska J., Rosiak A., Kwapińska M., Kwapiński W. 2016 D ifferent Analytical Procedures for the Study of Organic Residues in Archeological Ceramic Samples with the Use of Gas Chromatography mass Spectrometry. Critical Reviews. Analytical Chemistry 46 (1): 67-81.Search in Google Scholar

Kamińska J., Nahlik A. 1958 Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku. Łódź.Search in Google Scholar

Kawasaki W., Matsui K., Akakabe Y., Itai N., Kjiwara T. 1998 Volatiles from Zostera marina. Phytochemistry 47 (1): 27-29.Search in Google Scholar

Kneisel J. 2010 Pochówek na osadzie z wczesnej epoki brązu. In: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (Eds) Bruszczewo II. Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6.2, 724-729. Bonn.Search in Google Scholar

Litvinova I.V., Łukasik S., Żurkiewicz D., Gwizdała M., Chyleński M., Malmström H., Jakobsson M., Juras A. 2015 A nthropological description of skeletal material from the Dniester Barrow- Cemetery Complex, Yampil Region, Vinnitsa Oblast (Ukraine). Baltic-Pontic Studies 20: 292-335.Search in Google Scholar

Łaszczewska T. 1966 Pradzieje włókiennictwa. In: J. Kamińska, I. Turnau (Eds) Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, 21-53. Wrocław- Warszawa-Kraków.Search in Google Scholar

Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian. Vol. 1. Kultura materialna, Warszawa.Search in Google Scholar

Podkańska M. 2012 Odciski tekstylne na ceramice. In: P. Silska (Ed.) Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968, 207-213. Poznań.Search in Google Scholar

Podlewski O. 1960 Plecionkarstwo. In: J. Burszta (Ed.) Kultura ludowa Wielkopolski. Vol. 1. 471-496. Poznań.Search in Google Scholar

Sheela D., Uthayakumari F. 2013 GC-MS analysis of bioactive constituents from coastal sand dune taxon - Sesuvium portulacastrum (L.). Bioscience Discovery 4 (1): 47-53.Search in Google Scholar

Shishlina N., Golikov V., Orfinskaya O., 2000 B ronze Age Textiles of the Caspian Sea Maritime Steppes. In: J. Davis- Kimball. E.M. Murphy, L. Koryakova, L. Yablonsky (Eds) Kurgans, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age. British Archaeological Reports. International Series 890, 109-117. Oxford.Search in Google Scholar

Shishlina, N., Orfinskaya, O., Golikov, V. 2003 B ronze Age Textiles from North Caucasus: new evidence of fourth millennium BC fibers and fabrics. Oxford Journal of Archaeology 22 (4): 331-344.Search in Google Scholar

Sikorski A. 2016 W ytwarzanie i użytkowanie tekstyliów. In: M. Szmyt (Ed.) Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu, 365-389. Poznań.Search in Google Scholar

Sikorski A., Żurkiewicz D. 2014 Charakterystyka mat udokumentowanych w pochówkach związanych z karhanem 1 w Pidlisivce. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumov (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 281-290. Poznań.Search in Google Scholar

Sinninghe J.S., Erkes A.M. Rijpstra W.I. C., de Leeuw J.W., Wakeham S.G. 1995 C32-C36 polymethyl alkenes in Black Sea sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta 59 (2): 347-353.Search in Google Scholar

Zeylandowa M. 1963 Osada kultury łużyckiej w Turbi, pow. Tarnobrzeg. Materiały Archeologiczne 4: 253-297.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo