1. bookVolume 22 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Yampil Barrow Complex: Prydnistryanske 1 and Klembivka 1. Pedological-Environmental Aspects of Location

Published Online: 24 Aug 2018
Page range: 41 - 53
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents results of pedological studies of Klembivka site 1 and Prydnistryanske site 1 barrow IV and the reference soil profile Prydnistryanske site 1 in the context of pedostratigraphy, basic soil properties, construction material origin and palaeoenvironmental implications.

Keywords

Baliuk S., Medvedev V., Kucher A., Solovey V., Levin A., Kolmaz Y. 2017 U krainian chernozems as a factor in global food security and resilience of agriculture to climate change. In: Global Symposium on Soil Organic Carbon, 1-6. Rome.Search in Google Scholar

Bednarek R. 2002 D iagenetic changes in sandy buried soils. In: B. Manikowska, K. Konecka- -Betley, R. Bednarek (Eds) Paleopedology problems in Poland, 47-57. Łódź. 2007 Z naczenie studiów paleopedologicznych w archeologii środowiskowej. In: M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (Eds) Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko-Człowiek- -Cywilizacja 1: 71-91. Poznań.Search in Google Scholar

Bednarek R., Jankowski M. 2014 Charakterystyka gleboznawcza materiału budującego nasyp kurhanu 1 w Pidlisivce. In: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (Eds) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris - Monografie 6, 275-279. Poznań.Search in Google Scholar

Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1980 Geografia gleb. Warszawa. Boguckyj A., Dmytruk R., Łanczont M., Madeyska T., Jacyšyn A. 2007 Paleogeograficzne uwarunkowania współczesnych krajobrazów w dolinie środkowego Dniestru. In: U. Myga-Piątek (Ed.) Doliny rzeczne - Przyroda- krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 7, 191-201. Sosnowiec.Search in Google Scholar

IUSS Working Group WRB 2015 W orld Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO. Rome.Search in Google Scholar

Jankowski M., Dąbrowski M., Jasińska J., Michalski A. 2017 Y ampil Barrow Complex: Prydnistryanske 1 and Klembivka 1. Pedological- environmental aspects of location. Baltic-Pontic Studies 22: 41-53.Search in Google Scholar

Karpachevski L. O. 1983 Zierkalo landshafta. Moskva.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S.M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. 2015a Eneolithic, Babyno and Noua culture cemeteries, Klembivka, site 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: archaeometry, taxonomy and topogenetics. Baltic-Pontic Studies 20: 142-182.Search in Google Scholar

Klochko V.I., Kośko A., Potupchyk M., Włodarczak P., Żurkiewicz D., Ivanova S.V. 2015b Tripolye (Gordineşti group), Yamnaya and catacomb culture cemeteries Prydnistryanske, site 1, Yampil Region, Vinnitsa Oblast: an archaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion. Baltic-Pontic Studies 20: 83-255.Search in Google Scholar

Markiewicz M. 2008 Diagnoza zasięgu oraz intensywności dawnej działalności człowieka na podstawie badań gleb na wybranych stanowiskach archeologicznych ziemi chełmińskiej. Toruń.Search in Google Scholar

Siemiradzki J. 1922 Geologja ziem polskich. 1. Formacje starsze do jurajskiej włącznie. Lwów.Search in Google Scholar

Zastawnyj F., Kusiński W. 2003 Ukraina: przyroda - ludność - gospodarka. Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo