1. bookVolume 19 (2015): Issue 1 (July 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2344-150X
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Influence of Storage Time on the Yield of Alcohol Extraction from Marc

Published Online: 04 Aug 2015
Volume & Issue: Volume 19 (2015) - Issue 1 (July 2015)
Page range: 81 - 86
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2344-150X
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Banu C., (2010), Manualul inginerului de industrie alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti.Search in Google Scholar

2. Bulancea, M.,(1987), Tehnologia şi utilajul industriei vinului şi a băuturilor alcoolice distilate, Vol. I şi II, GalaţiSearch in Google Scholar

3. Cotea, V.D., (2009), Tratat de oenologie, Vol. I, Editura Ceres, Bucureşti.Search in Google Scholar

4. Cotea, V.D., (2009), Tratat de oenologie, Vol. II, Editura Ceres, Bucureşti.Search in Google Scholar

5. Cotea, V., Pomohaci, N., Gheorghiţă, M., (2010), Oenologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.Search in Google Scholar

6. Novetschi I., Mironescu M. (2007), Research on using natural dyes, Proceedings International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” Third edition, Sibiu, 241-244Search in Google Scholar

7. Tiţa Ovidiu, (2001), Tehnologia, utilajul şi controlul calităţii produselor în industria vinului, Volumul I, Editura “Lucian Blaga” din Sibiu.Search in Google Scholar

8. Tiţa Ovidiu, (2001), Tehnologia, utilajul şi controlul calităţii produselor în industria vinului, Volumul II, Editura “Lucian Blaga” din Sibiu.Search in Google Scholar

9. Tiţa, O., (2004), Manual de analiză şi control tehnologic în industria vinului, Editura Univ. Lucian Blaga, Sibiu.Search in Google Scholar

10. Ţârdea, C., Sârbu, Ghe., Ţârdea, A., (2010), Tratat de vinificaţie, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo