1. bookVolume 23 (2019): Issue 2 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Logistic and Economical Preconditions for Production of Pellets From Sawdust

Published Online: 09 Sep 2019
Volume & Issue: Volume 23 (2019) - Issue 2 (June 2019)
Page range: 5 - 14
Received: 01 May 2019
Accepted: 01 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Frączek, J. (red.). (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.Search in Google Scholar

Grzybek, A., Muzalewski, A. (2010). Logistyka przetwarzania biomasy na biopaliwa. Czysta energia, 2, 17-19.Search in Google Scholar

Heift, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE, Radom. ISBN 837-204251-9.Search in Google Scholar

Hejft, R., Obidziński, S. (2006). Produkcja granulatu i brykietów w aspekcie cech jakościowych. Czysta Energia, 6, 23-27.Search in Google Scholar

Jasiulewicz, M., Janiszewska, D. A. (2012). Problem logistyki agro-biomasy do celów energetycznych. Logistyka 4, 981-987.Search in Google Scholar

Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A. (2014). Zrównoważony rozwój rynku biomasy. W: Szpryngiel M. (red). Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. Lublin. ISBN 978-83-63761-39-4.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Lorencowicz, E., Kachel-Jakubowska, M. (2015). Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0470.pdf (Dostęp w dniu 20.06.2019 r).Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A. (2016). Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Lublin. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 386. ISSN 1899-2374.Search in Google Scholar

Kuboń, M. (2010). Transport i logistyka dostaw biomasy. W: Frączek J. (red). Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 978-83-917053-8-4. S. 167-196.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M. (2016). Economic effectiveness of straw pellets production. Agricultural Engineering 4, 147-155.10.1515/agriceng-2016-0072Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U. (2017). Logistyka dostaw a koszty produkcji paliw kompaktowych. W: Aktualne problemy logistyki. Tom 1. Dzieniszewski G., Kuboń M. (red). Przemyśl. ISBN 978-83-60184-96-7.Search in Google Scholar

Szul, T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2, 17-19.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD