1. bookVolume 21 (2017): Issue 2 (July 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Evaluation of the Dairy Cows' Welfare Based on the Results of the Protocol of the Coordinated Veterinary Inspection Program in Podkarpackie Voivodeship

Published Online: 26 Jun 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 2 (July 2017)
Page range: 25 - 31
Received: 01 Dec 2016
Accepted: 01 Mar 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Adamczyk, K., Gil, Z., Szarek, J. (2013). Długowieczność miarą dobrostanu bydła. Mat. konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 102-108.Search in Google Scholar

Adamczyk, K., Gil Z. (2014): Ocena poziomu dobrostanu bydła mlecznego na podstawie wskaźników behawioralnych. Wiadomości Zootechniczne, 2, 43-49.Search in Google Scholar

Fulwider, W. K., Grandin, T., Rollin, B. E., Engle, T. E., Dalsted, N. L., Lamm, W. D. (2008). Survey of dairy management practices on one hundred thirteen north central and northeastern United States dairies. Journal of. Dairy Science. 91, 1686-1692.10.3168/jds.2007-063118349262Search in Google Scholar

Grodzki, H. (2011). Metody chowu i hodowli bydła. Warszawa, Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7583-284Search in Google Scholar

Jagusiak, W., Żarnecki, A., Morek-Kopeć, M., Topolski, P., Krychowski, T. (2014). Modyfikacja indeksu Produkcja Funkcjonalność (PF). Referat XXII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.Search in Google Scholar

Kołacz, R., Dobrzański, Z. (2006). Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-60574-02-2Search in Google Scholar

Kołacz, R., Bodak, E. (1999). Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3,147-154.Search in Google Scholar

Rollin, B.E. (2004). Animal agriculture and emerging social ethics for mammals. Journal of Animal. Science. 82, 955-964.10.2527/2004.823955x15032454Search in Google Scholar

Sapp, S.G., Arnot, J., Fallon, T., Fleck, D., Soorholtz, M., Sutton-Vermeulen, J. J., Wilson, H.. (2009). Consumer trust in the U.S. food system: An examination of the recreancy theorem. Rural Sociol. 74, 525-545.10.1526/003601109789863973Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2013). Opłacalność produkcji mleka w zależności od wybranych czynników. Mat. Konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 109-123.Search in Google Scholar

Rozporządzenie 1, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 116, poz. 778.Search in Google Scholar

Rozporządzenie 2, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2010r. (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 sierpnia 2010r.), Dz.U. Nr 56, poz. 344.Search in Google Scholar

SPIWET-Protokoły SPIWET - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach www.giw.pl.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD