1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Impact of Plate Diameter and Sample Height on the Determined Pre-Compaction Value

Published Online: 06 Apr 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 19 - 28
Received: 01 Oct 2016
Accepted: 01 Nov 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Witrowa-Rajchert, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski J.B. (2016a). The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress of Samples made of Silt Soil. Agricultural Engineering, Vol. 2, 5-14.10.1515/agriceng-2016-0021Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016b). The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress in soils with varied textural group. Agricultural Engineering. Vol. 3, 5-14.10.1515/agriceng-2016-0039Search in Google Scholar

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organization: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.Search in Google Scholar

Earl, R. (1997). Assessment of the behaviour of field soils during compression. Journal of Agricultural Engineering Research 68, 3, 147-157.10.1006/jaer.1997.0192Search in Google Scholar

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assessing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research 73, 89-99.10.1016/S0167-1987(03)00102-8Search in Google Scholar

Koolen, A.J. (1974). A method for soil compactibility determination. Journal of Agricultural Engineering Research 19, 3, 271-278.10.1016/0021-8634(74)90066-3Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.Search in Google Scholar

Mosaddeghi, M.R., Koolen, A.J., Hemmat, A., Hajabbasi, M.A., Lerink, P. (2007). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics 44, 53-63.10.1016/j.jterra.2006.01.008Search in Google Scholar

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.Search in Google Scholar

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J.B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.Search in Google Scholar

Wiłun, Z. (2003). Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, 723 s. ISBN 83-206-1354-X. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD