1. bookVolume 17 (2017): Issue 4 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Ultrasonic diagnostics of main pipelines

Published Online: 11 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 17 (2017) - Issue 4 (December 2017)
Page range: 37 - 54
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4799
First Published
23 Sep 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Lubkiewicz J., Raczyński P., Łukajtis W., Diagnozowanie stanu technicznego rurociągów z zastosowaniem tłoków inteligentnych. Nafta & Gaz Biznes 4 (2000), 15-17.Search in Google Scholar

2. Bogotko W., Lubkiewicz J., Raczyński P.,: Przygotowanie rurociągów do inspekcji tłokami inteligentnymi. Nafta & Gaz Biznes 6 (2000), 15-18.Search in Google Scholar

3. Bogotko W., Dąbrowski L., Lubkiewicz J., Raczyński P., Stress assessment in deformed pipelines based on calliper pig surveys. Proc. 4th International Conference on Pipeline Rehabilitation & Maintenance, Prague, Czech Republic, 2000, Paper 3, 1-13.Search in Google Scholar

4. Bogotko W., Raczyński P., Skrok K., Rola tłoków inteligentnych w zapewnieniu niezawodności rurociągów dalekosiężnych. Proc. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Metalowe, Gdańsk, Poland 2001, Vol. 3, 105-112.Search in Google Scholar

5. Raczyński P., Bogotko W., Leszczyński T., Wykorzystanie ultradźwiękowych tłoków pomiarowych do oceny uszkodzeń korozyjnych ścianek rurociągów magistralnych oraz wpływu ich na parametry eksploatacyjne. Proc. Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Metody Monitorowania Korozji Dla Oceny Strat Korozyjnych i Kosztów Korozji, Jurata, Poland, 2003, 153-161.Search in Google Scholar

6. Raczyński P., Warnke K., Diagnostyka stanu technicznego rurociągów stalowych z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości. Ochrona przed korozją 8 (2014), 316-319.Search in Google Scholar

7. Raczyński P., Analysis and Trend Estimation of Geometry Defects and Metal Losses in the Pipeline Wall Based on UT Intelligent Pig Inspection. Proc. 9-th Pipeline Technology Conference, Berlin, Germany, (2014) Proceedings on the CD.Search in Google Scholar

8. Raczyński P., Lewandowski M., Method and Tool Used to Predict the Service Life of a Pipeline. Pipeline Operations & Management Conference, Bahrain, 2016.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD